อาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรบ้างมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร

อาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

อาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรบ้างมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร

อาหารหลัก 5 หมู่มีอะไรและมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปปัจจุบันคนไม่ค่อยสนใจกับความสำคัญของอาหารในแต่ละหมู่เพราะพฤกติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนไปและเลือกที่จะเอาความสะดวกในการกินเป็นที่ตั้งจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรากินอาหารไม่ครบ 5 หมู่และ ทำให้เกิดผลร้ายตามมาวันนี้เรามาดูคุณประโยชน์ของอาหารหลักในแต่ละหมู่และประโยชน์ต่างๆของสารอาหารในแต่ละหมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของคุณเอง

หลักการกินอาหารหลัก 5 หมู่ให้ถูกต้องได้อย่างไร

อาหารหมายถึง สิ่งที่ร่างกายบริโภคเข้าไปแล้วไม่เป็นพิษ หรือก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย ซึ่งรวมทั้งวัตถุ ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร แต่งสี กลิ่น รส เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุมีพิษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย

อาหารเป็นสิ่งที่ให้พลังงาน และควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกาย ทำให้เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ต่างๆ มีการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เป็นปกติ อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จะเป็นอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ปราศจากสารพิษ หรือสารปลอมปนในขนาดที่จะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ สามารถจำแนกออกได้เป็น 5 หมู่ดังนี้

  • หมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ และถั่ว ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญที่ให้โปรตีน วิตามินและเกลือแร่
  • หมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว เผือก มัน และน้ำตาล ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญที่ให้พลังงาน เนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรต ในปริมาณสูง
  • หมู่ที่ 3 ได้แก่ พืชผักต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และ ใยอาหาร (fiber)
  • หมู่ที่ 4  ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ อาหารหมู่นี้สามารถให้พลังงานได้ เพราะมีคาร์โบไฮเดรต และเป็นแหล่งสำคัญที่ให้วิตามิน เกลือแร่และใยอาหาร โดยผลไม้สุกจะให้พลังงานมากกว่าผลไม้ดิบ
  • หมู่ที่ 5 ได้แก่ ไขมันสัตว์ และน้ำมันพืช อาหารหมู่นี้เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเพราะมีไขมัน น้ำมันพืชมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fat) มากกว่าไขมันสัตว์ ยกเว้นน้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์มที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง