วิธีเลือกซื้อผักและผลไม้สะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

วิธีเลือกซื้อผักและผลไม้สะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

วิธีเลือกซื้อผักและผลไม้ให้สะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างยิ่ง ผักและผลไม้เป็นอาหารหลักประเภทหนึ่งที่เราต้องบริโภคเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ซ่อมแซมและบำรุงร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตที่ควรจะเป็นและเพื่อสุขภาพดีที่ของคุณเอง  แต่ในปัจจุบันการเร่งการเจริญเติบโตของผักและผลไม้นิยมทำกันมากในหมู่เกษตรกรชาวไร่ ชาวสวน เพราะยิ่งถ้าหากผลผลิตออกดอกออกผลเยอะมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้ได้กำไรขายเยอะได้มากเท่านั้นแต่ไม่สนใจสารเร่งการเจริญเติบโตของผักผลไม้ที่ขายออกไปต่อผู้กิน วันนี้เรามีวิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ให้สะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพมาให้คุณได้นำไปใช้กัน

วิธีเลือกซื้อผักและผลไม้ให้ปลอดสารพิษยาฆ่าแมลน้อยที่สุด

  1. เลือกซื้อผักและผลไม้ที่ไม่มีคราบสีขาวหรือเป็นด่างๆติดที่ใบ ลำต้นหรือ ผล เพราะนั้นหมายความว่าผักไม้ที่คุณกำลังเลือกซื้อนั้นมีสารเร่งผลผลิตให้คุณเห็นอย่างชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรซื้อนำไปบริโภคต่อ
  2. วิธีเลือกซื้อผักและผลไม้โดยให้คุณเลือกดูที่ใบของผัก ลักษณะของใบนั้นให้พอมีรูพรุนบ้างเพราะนั้นแสดงให้คุณเห็นว่าผักที่คุณกำลังจะซื้อนั้นมีการเจาะและแทะจากศัตรูพืชต่างๆอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่ให้คุณเลือกผักที่มีรูพรุนเยอะๆนั้นแบบนั้นแสดงว่าไม่ดีต่อการเลือกซื้อเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปลูก
  3. เลือกซื้อผักที่มีลักษณะเป็นใบมากกว่าเป็นหัวๆ เพราะลักษณะผักที่เป็นหัวๆนั้นจะมีการสะสมของยาฆ่าแมลงมากกว่าผักที่มีชนิดเป็นใบๆ ลักษณะของผักที่เป็นหัวเช่น ผักกาดขาว ผักเหล่านี้มีการสะสมของยาฆ่าศัตรูพืชมากกว่าปกติ หากนำมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดมากกว่าขั้นตอนการล้างผักทั่วไปคือล้างให้นานกว่าเดิมพยายามใช้ด่างทับทิบ หรือน้ำเกลือแช่ไว้ให้นานและล้างทุกใบของผักเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ผักประเภทหัวของคุณสะอาดขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ให้สะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ แค่ใส่ใจในการเลือกซื้อผักและผลไม้เล็กๆน้อยๆคุณก็จะได้ผักและผลไม้ไปบริโภคและทำกินอย่างอร่อยมากเลยเชียว