ประโยชน์สรรพคุณของขิงเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้าง

ประโยชน์สรรพคุณของขิงช่วยรักษาโรคต่างๆในร่างกายอะไรได้บ้างและ ในขิงมีสารอะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงมาดูกันเลย